Dansk Finansservice
 

Bliv inspireret, få overblik og gør det selv

Læs om aktier, investering og porteføljer

Prøv nyhedsbrevene gratis i tre måneder - og modtag månedlige porteføljeopdateringer mv. Aktietips der virker!

En af vore læsere har sendt denne nytårshilsen:
"Nu har jeg skygget Dansk Finansservices porteføljer i hele 2016 og fulgt alle bevægelser, køb, reducer og sælg som bliver anbefalet og lå ved årets udgang med afkast +8,97 procent og med en overperformance på ca. 10 procent i forhold til OMX Copenhagen PI indeks, Københavns Fondsbørs total-indeks, som jeg benytter.

Da jeg omlagde depotet for at skygge Dansk Finansservice i december 2015, havde jeg købt lige store vægtning i SmallMidCap og Large Cap aktier, faldt det hele med et brag i løbet af januar og kom i syv sind, men bibeholdte strategien om at følge Dansk Finansservice over en årrække (i op og evt. ned ture).

Dette blev belønnet for da vi kom til august, hvor Dansk Finansservices porteføljer stak fra OMX Copenhagen PI og C20 året ud. Jeg vil fremhæve tre aktier, der især rykkede: SKAKO, Columbus og Kbh.s Lufthavne. Det er aktier som jeg ikke selv havde inde på radaren.

Depotet er oppe med over 3 procent her den 6. januar 2017, tak for det!

Med venlig hilsen og godt nytår, Johnny Berg
"

Dansk Finansservice udgiver nyhedsbreve, sælger aktieanalyser og holder foredrag om aktier og investering. Dansk Finansservice er helt uafhængig af banker og andre analytikere. Derfor tør vi sige vores mening og have vores egen tilgang til aktier og investering.
Kernen i nyhedsbrevene er en række modelporteføljer, men nyhedsbrevene holder dig også orienteret om makroøkonomi og den generelle markedsudvikling. Afkastene i porteføljerne er markant højere end markedets, og afkastene er opnået ved lavere kursudsving/risiko end markedets. Nyhedsbrevene udkommer via e-mail i begyndelsen af hver måned året rundt.

Værdifuld læsning?
Teknisk Analyse fra Dansk Finansservice Har du lavet et afkast på over 20 procent om året de sidste 13-14 år? Har din bank eller din investeringsforening? Antag at dit afkast ligger på 15-17 procent om året. I så fald kan kopiering af modelporteføljerne i nyhedsbrevet øge dit afkast med mindst to procentpoint om året. Ja, måske endda med op til seks procentpoint om året.
Er din portefølje på f.eks. 500.000 kr., vil et merafkast på fire procentpoint give dig et merafkast på 20.000 kr. årligt før skat og ca. 12-15.000 kr. efter skat. Dertil kommer, at du sparer tid på IKKE at skulle indsamle og læse talrige analyser samt tage beslutninger om investeringer.
Alt dette kan Dansk Finansservices nyhedsbreve klare for dig. Nyhedsbrevene med porteføljer koster fra 3.995 til 4.995 kr. årligt og kan læses på blot ti minutter.
I nyhedsbrevene fremgår det, at modelporteføljerne klarer sig godt i både stigende og faldende markeder. Porteføljerne falder typisk halvt så meget som markedet, når markedet falder. Resultatet er at porteføljerne tjener mere på vej op, og taber mindre på vej ned end aktiemarkedet gør.
KLIK her og prøv nyhedsbrevene gratis i tre måneder - og modtag månedlige porteføljeopdateringer mv.

Følg linket her, for at se eksempler på nyhedsbrevene.

Disse to porteføljer indgår i nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier:
Dansk Finansservices LargeCap-portefølje Dansk Finansservices SmallMidCap-portefølje

Til venstre ses LargeCap-porteføljens afkast, mens SmallMidCap-porteføljens afkast ses til højre. Graferne opdateres hver måned.
Modelporteføljerne er vist sammen med afkastet på deres sammenligningsindeks (benchmarks).
Afkastene er med renters rente, også kaldet det geometriske afkast. LargeCap investerer primært i større danske aktier, mens SmallMidCap primært investerer i danske small- og midcap-aktier.
Tilbage til toppen af siden

Kursgrafer, aktieanalyser mv. på dette web site må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar.